- Jag ser ett spår, här har gått en hare
- ha're?

ON WEDNESDAYS WE WEAR PINK

- Jag ser ett spår, här har gått en hare
- ha're?